On-Line заявка за издаване на e-mail адрес в домейна @mbox.is-bg.net

Регистрация
 

Услугата пощенска кутия се предоставя на клиенти на "Информационно Обслужване" АД, нямащи e-mail адрес и желаещи да се възползват от възможностите на Удостоверенията за електронен подпис, издавани от доставчика на Удостоверителни услуги с марка StampIT.
Процедурата по издаване включва клиентска регистрация на потребителско име и избор на парола. Активирането на пощенската кутия се извършва от оператор в офис на Информационно обслужване АД и заплащане на абонаментна такса от 12 лв. (с влкючено ДДС) за една година или 33 лв. (с влкючено ДДС) за период от три години.
Услугата влкючва ползване на протоколите POP3 и SMTP и защитена криптирана връзка между пощенския клиент и пощенския сървър за получаване и изпращане на писма, възможност за цифрово подписване и криптиране на личната кореспонденция, 20MB пощенско пространство и 8 MB за прикачен файл.

За достъп до пощенската кутия се използва актуален локален пощенски клиент, като Microsoft Outlook (2010 или по-нов) или Mozilla Thunderbird.
Ръководство за конфигуриране на Pop3/SMTP клиент за електронна поща


Контакти за техническа поддръжка и въпроси, свързани с mbox:
Телефон: +359 2 9656224, 9656229, e-mail: support@mbox.is-bg.net 
 
       StampIT е удостоверяващия орган на доставчика на удостоверителни услуги Информационно Обслужване АД.